H̵ả̵i̵ ̵P̵h̵ò̵n̵g̵1

Hải Phòng  – Ngày 22.7, tại khu chung cư Tịnh Thành Quốc tế (quận Kiến An,  Hải Phòng ), một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong trạng thái có thể rời khỏi đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *